Zasady pakowania przesyłek

Za jakość opakowania i sposób odpowiedniego zabezpieczenia zawartości przesyłki odpowiada nadawca. Nadawca zobowiązany jest do prawidłowego opakowania przesyłki a także do przekazania jej kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i dostarczenie do odbiorcy bez uszkodzeń i ubytku.

Aby ułatwić proces pakowania przygotowaliśmy kilka wskazówek:

 • W zależności od zawartości należy dobrać odpowiedni rodzaj opakowania.
 • Wielkość opakowania musi być dostosowana do zawartości przesyłki tak aby zminimalizować puste przestrzenie, które należy uzupełnić wypełniaczem.
 • Wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do ciężaru przesyłki.
 • Przesyłkę należy zapakować w opakowanie kartonowe z tektury.
 • W przypadku stosowania opakowań wcześniej użytych należy usunąć wszelkie zbędne oznakowania.
 • Jeżeli w opakowaniu znajdować się będzie kilka części należy stosować opakowania jednostkowe.
 • Ze względu na wielkość i kształt zawartości nie należy formować z kartonu nieregularnych kształtów tylko zastosować większe opakowanie a puste przestrzenie uzupełnić wypełniaczem.
 • Jeżeli zawartościa przesyłki są cześci maszyn, urządzeń należy usnunąć oleje, smary i inne ciecze.
 • Opakowania w których będą przesyłane przedmioty kruche,szklane,elektronika należy oznakować odpowiednimi naklejkami ostrzegawczymi takimi jak:”ostrożnie szkło”,”góra/dół”.
 • Sposób zamknięcia opakowania powinien uniemożliwiać dostęp do zawartości osobom nieuprawnionym a także zapobiegać samoczynnemu otwarciu podczas transportu.
 • W przypadku gdy waga przesyłki lub gabaryty kwalifikują przesyłkę do transportu na nośniku jakim jest paleta należy stosować palety Euro lub identyczne wymiarowo i wytrzymałościowo.
 • Przesyłka transportowana na palecie musi być trwale przymocowana za pomocą folii stretch lub/i taśm bindujacych do nośnika. Przesyłka nie może zawierać smarów, olejów i innych cieczy
 • Elementy przesyłki paletowej nie mogą wystawać poza obrys palety (podstawa palety 120cmx80cm) a jej maksymalna wysokość nie może przekraczać 180cm.

Zalecane materiały do użycia przy pakowaniu przesyłek:

 • Kartony
 • Taśma firmowa
 • Folia stretch
 • Folia bąbelkowa
 • Styropian
 • Pianka
 • Wkładki/przekładki
 • Profile i narożniki ochronne
 • Poduszki i maty z powietrzem
 • Naklejki ostrzegawcze
 • Paleta euro
ver. 0.9.9