Cennik K-EX

Wycena usług Express w PLN
Waga opakowania Koperta Do 1kg Do 5kg Do 10kg Do 20kg Do 30kg
Cena 14,98 15,48 16,48 16,48 16,98 16,98
Liczba opakowań w przesyłce 1-10
Dopłata za opakowanie niestandardowe 15,50 zł za jedną sztukę
Dopłata za przesyłkę gabarytową 45,00 zł za jedną sztukę
Dopłata za przesyłkę dłużycową 50,00 zł za jedną sztukę
Dojazd do nadawcy i odbiorcy w cenie usługi
Wszystkie ceny zawierają dopłatę paliwową i są cenami brutto
Wycena usług LTL w PLN
Jednostkowa waga brutto opakowania w kg Cena
(liczba opakowań/palet w przesyłce: 1-10)
31-40 68,90
41-60 72,50
61-100 134,20
101-300 215,99
301-500 265,99
501-800 305,99
801-1000 355,99
Usługa powyżej 50 kg dostępna tylko na palecie 120x80x180cm
Dojazd do nadawcy i odbiorcy w cenie usługi
Wszystkie ceny zawierają dopłatę paliwową i są cenami brutto
Stosowanie wagi przeliczeniowej (obliczeniowej).

Do określenia wagi przesyłki w odniesieniu do usług LTL stosujemy wagę rzeczywistą lub przeliczeniową. Do wyceny usługi stosowana jest waga większa.

Waga obliczeniowa
Przesyłka gabarytowa Waga gabarytowa = ( wys.[cm] x długość [cm] x szerokość [cm] ) / 10000
Ubezpieczenie
Kwota ubezpieczenia w PLN Opłata za ubezpieczenie w PLN
do 100 PLN W cenie usługi podstawowej
od 101 PLN do 10.000PLN 1,23 PLN
od 10.001 PLN do 50.000 PLN 2,46 PLN
Wszystkie ceny są cenami brutto
Tabela dopłat za usługi dodatkowe i specjalne, doliczane do cen podstawowych
Nazwa usługi Cena w PLN Dostępność
Zmiana adresu odbiorcy w trakcie trwania usługi 25,00
Dostawa do rąk własnych 5,00
Odmowa przyjęcia przesyłki Zwrot na koszt nadawcy w cenie usługi podstawowej
Zlecenie dostawy do wskazanej pełnej godziny w strefie miejskiej 25,00 W godzinach 11:00 do 17:00 dla strefy miejskiej
Zlecenie dostawy do wskazanej pełnej godziny w strefie pozamiejskiej 25,00 W godzinach 11:00 do 14:00 dla strefy pozamiejskiej
Zlecenie dostawy w godzinach 17:00 do 22:00 25,00 Dotyczy strefy miejskiej
Awizacja telefoniczna dostawy 3,00
Awizacja telefoniczna odbioru 3,00
Potwierdzenie dostarczenia gratis Informacja na e-mail
Potwierdzenie dostarczenia 1,50 Informacja sms
Dostawa w sobotę 50,00 Dopłata do podstawowej ceny usługi. Dostępna tylko w strefie miejskiej
Dopłata za opakowanie niestandardowe 15,50 Dopłata za sztukę niestandardowego opakowania
Dopłata za przesyłkę gabarytową 45,00 Dopłata za sztukę przesyłki gabarytowej
Dopłata za przesyłkę dłużycową 50,00 Dopłata za sztukę przesyłki dłużycowej
Zwrot potwierdzonych dokumentów dołączonych do przesyłki (ROD) 7,00 Cena do 3 dokumentów na jednym liście przewozowym, każdy następny dokument 3 PLN za sztukę
Pobranie (COD) Standard 6,15 Przelew w terminie od 7 dni do 10 dni roboczych od dnia dostawy
Pobranie (COD) Extra Express 9,00 Przelew na konto zleceniodawcy do 3 dni roboczych od dnia dostawy
Zmiana wartości pobrania 21,50 Opłata za anulowanie lub zmianę wartości pobrania po odebraniu przesyłki
Gwarantowany termin doręczenia 1,50
Niezasadny podjazd kuriera 18,45 Przesyłka nieprzygotowana, nadawca nieobecny pod wskazanym adresem
Wszystkie ceny są cenami brutto
Parametry paczek
Przesyłka Express standardowa K-EX sp. z o.o.
Waga rzeczywista jednego opakowania do 30kg
Suma wszystkich wymiarów opakowania 220cm
Najdłuższy bok do 140cm
Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.

Przesyłka Express niestandardowa K-EX sp. z o.o.
Waga rzeczywista jednego opakowania do 30kg
Suma wszystkich wymiarów opakowania 240cm
Najdłuższy bok do 160cm
Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu.

Przesyłka Express Gabaryt K-EX sp. z o.o.
Waga rzeczywista jednego opakowania do 30kg
Suma wszystkich wymiarów opakowania 400cm
Najdłuższy bok do 200cm
Paczka lekka, ale objętościowo duża, zawiera również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu.

Przesyłka dłużycowa K-EX sp. z o.o.
Waga rzeczywista jednego opakowania do 30kg
Suma wszystkich wymiarów opakowania 380cm
Najdłuższy bok od 200cm do 300cm
ver. 0.9.9